Sarah & Charles

Het Brusselse kunstenaarsduo Sarah & Charles maakt werk in verschillende vormen: installaties, sculpturen en video’s wisselen af met soundscapes, performances en foto’s. Ze onderzoeken aan de hand van verschillende media de grens tussen realiteit en fantasie en spelen in op onze relatie tot de hedendaagse, virtuele wereld.


Dit virtuele aspect van ons dagelijks leven kan soms een verruiming van onze blik bieden, maar kan onze blik ook beperken. Ze reflecteren over thema’s als fictie en ijdelheid. Hoe kunnen we de grote hoeveelheden informatie die we te zien krijgen via digitale media verwerken en in hoeverre is onze virtuele ervaring kunst(matig)?

Bij de tentoonstelling van Sarah & Charles biedt Be-Part Atelier actieve rondleidingen en workshops voor gezinnen, kleuters, lager onderwijs en secundair onderwijs aan. Deze expo loopt van 1 september tot en met 1 december 2019, in de werkplek Waregem, Westerlaan 17, 8790 Waregem.

In Be-Part Atelier worden actuele kunsttentoonstellingen en ideeën van kunstenaars omgezet naar de leefwereld en interesse van kinderen en jongeren. We doen dit, samen met Mooss vzw, met actieve rondleidingen en creatieve workshops voor kleuters (4-6 jaar), basisonderwijs (6-12 jaar) en secundair onderwijs (12-18 jaar).

PRAKTISCH

  • PRIJS: €60 all-in per groep – dankzij de steun van Stad Waregem
  • TIJDSTIP: maandag – vrijdag om 09:30 of 13:00 uur – andere momenten mogelijk op aanvraag
  • LEEFTIJD: kleuters en lager onderwijs: rondleidingen + workshops (4-12 jaar) secundair onderwijs: masterclasses (12-18 jaar)
  • GROEPSGROOTTE: max. 20 deelnemers per groep – het is mogelijk de groep op te splitsen en parallelle sessies met 2 atelierbegeleiders te volgen
  • meer info & inschrijven via atelier@be-part.be